Hướng dẫn CSS


CSS

CSS là ngôn ngữ chúng tôi sử dụng để tạo kiểu cho một tài liệu HTML.

CSS mô tả cách hiển thị các phần tử HTML.

Hướng dẫn này sẽ dạy bạn CSS từ cơ bản đến nâng cao.

Bắt đầu học CSS ngay bây giờ »

Ví dụ trong mỗi chương

Hướng dẫn CSS này chứa hàng trăm ví dụ CSS.

Với trình chỉnh sửa trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa CSS và nhấp vào nút để xem kết quả.

Ví dụ CSS


body
{
  background-color: lightblue;
}

h1
{
  color: white;
  text-align: center;
}

p
{
 
font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}

Hãy tự mình thử »

Nhấp vào nút “Hãy tự mình thử” để xem nó hoạt động như thế nào.


Ví dụ về CSS

Học hỏi từ hơn 300 ví dụ! Với trình chỉnh sửa của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa CSS và nhấp vào nút để xem kết quả.

Đi tới Ví dụ về CSS!


Sử dụng Menu

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc hướng dẫn này, theo trình tự được liệt kê trong menu.

Nếu bạn có màn hình lớn, menu sẽ luôn hiển thị ở bên trái.

Nếu bạn có màn hình nhỏ, hãy mở menu bằng cách nhấp vào ký hiệu menu trên cùng .


Mẫu CSS

Chúng tôi đã tạo một số mẫu ex.CSS đáp ứng để bạn sử dụng.

Bạn có thể tự do sửa đổi, lưu, chia sẻ và sử dụng chúng trong tất cả các dự án của mình.

Mẫu CSS miễn phí!


Bài tập CSS và Bài kiểm tra Trắc nghiệm

Kiểm tra kỹ năng CSS của bạn tại exSchools!

Bắt đầu bài tập CSS!

Bắt đầu CSS Quiz!


Tham chiếu CSS

Tại exSchools, bạn sẽ tìm thấy các tham chiếu CSS hoàn chỉnh của tất cả các thuộc tính và bộ chọn với cú pháp, ví dụ, hỗ trợ trình duyệt và hơn thế nữa.